Duizendknoop (Darjeeling Red)

Duizendknoop Persicaria affinis ‘Darjeeling Red’ groeit wat compacter dan de soort en bloeit lang door met rozerode bloemen.

Is de Duizendknoop een bodembedekker?

Persicaria affinis komt uit Nepal en noemen wij knoopkruid. Het is een uitstekende bodembedekker. De kruipende wortelstokken zorgen ervoor dat deze plant grond vasthoudt en onkruidgroei tegengaat. De bloempjes (roze) verschijnen in de periode juli-september, waarmee dit een langdurige bloeier is. De bloemen staan in dikke, opstaande aren boven het blad. De totale plant blijft lager dan 25 centimeter. Duizendknoop is wintergroen, maar de bladeren kleuren in de herfst vaak roodbruin.

Waar groeit de Persicaria affinis?

De duidelijk aanwezige knopen op de stengels zijn heel opvallend. De vele soorten komen uit Europa, Noord-Azië en Noord-Amerika. Ook in ons land kun je hem langs veenriviertjes nog in het wild tegenkomen, maar hij begint zeldzaam te worden. Sommige soorten zijn door hun kruipende groeiwijze goed te gebruiken als een onkruiddrukkende bodembedekker, terwijl andere soorten soms worden gezien als het onkruid zelf omdat ze enorm kunnen woekeren (bijvoorbeeld perzikkruid). Maar er zijn ook soorten met een meer opgaande groeiwijze zonder al te grote uitbreidingsdrang.

Wat voor grond is geschikt voor Persicaria affinis ‘Darjeeling Red’?

Vrijwel alle Persicaria-soorten stellen weinig eisen aan de grond. Ze groeien echter bijna zonder uitzondering alleen goed indien de grond voldoende vocht bevat. Water geven is dus belangrijk. Zorg dat de plant niet bedekt wordt door afstervend blad van vaste planten er omheen. Dat kan deze duizendknoop verstikken.

ccn59lq8qjbh_w2400.jpg

Kenmerken: