Welke grondsoort heb jij in je tuin?

bodemsoorten Beeld

Sommige planten staan het liefst in droge, doorlatende grond en andere stellen weer eisen aan de zuurgraad. Daarom is het belangrijk om te weten op welke bodemsoort je tuiniert. Uit welke van de grondsoorten bestaat jouw tuin: klei, veen, zand of zavel?

Lees verder onder de advertentie

Kleigrond

Kleigrond is te herkennen aan de vochtige, vaste structuur. Om het luchtig te houden moet het ieder najaar worden gespit en voorzien worden van organisch materiaal, zoals zelfgemaakte compost. In de zomer is het noodzakelijk om het bovenste gedeelte van de grond te schoffelen. Kleigrond houdt water goed vast, daarom hoeft er vrijwel nooit gesproeid te worden. Nadeel is dat er in natte periodes snel water blijft staan. Geef het water rustig de tijd om te zakken. Ook een idee: leg drainagepijpen aan die het water afvoeren.

Planten voor kleigrond

Zandgrond

Zandgrond is te herkennen aan de lichte kleur en bestaat uit grote deeltjes die los op elkaar zijn gestapeld. Planten op zandgrond hebben vrijwel nooit gebrek aan zuurstof, maar droogte kan wel problemen opleveren. Daarom is het raadzaam om vóór het planten een flinke hoeveelheid organisch materiaal door de grond te werken en tijdens een droge periode regelmatig water te geven. Met het water spoelen ook meststoffen weg, dus regelmatig bemesten is van belang.

Lees verder onder de advertentie

Planten voor zandgrond

Voor deze grondsoort is de border voor droge grond een goede keuze.

Zavelgrond

Zavelgrond is de meest ideale grond voor tuinplanten. Het is een combinatie van klei- en zandgrond: klei met zestig tot tachtig procent zand. Het is goed te bewerken, goed doorlatend en meestal rijk aan humus.

Lees verder onder de advertentie

Planten voor zavelgrond

Veengrond

Veengrond is bijna zwart van kleur en voelt een beetje sponsachtig aan. Het is een mengsel van aarde met verteerde en halfverteerde plantenresten, van nature dus rijk aan organisch materiaal. Een probleem is dat de grond soms te nat is of dat de grondwaterstand vrij hoog is. Dat kan verholpen worden door bomen, struiken en vaste planten op een klein bergje te zetten. Door de goede doorlatendheid houdt veengrond voedingsstoffen gemakkelijk vast. Let wel op de zuurgraad, die is vaak laag.

Planten voor veengrond

Lees verder onder de advertentie

Ideaal voor deze grondsoort is bijvoorbeeld onze border voor natte grond.

pH-waarde grondsoorten

Naast de grondsoort is de pH-waarde erg belangrijk. Elke grondsoort heeft een andere pH-waarde en je kunt deze ook beïnvloeden. Kijk bij zuurgraad grond voor meer informatie.