Lupine (Noble Maiden)

De lupine Lupinus ‘Noble Maiden’ behoort tot de Russel-lupine, is wit en geurt lekker.

Is de Lupine een vaste plant?

De Lupinus ‘Noble Maiden’ is een prachtige vaste plant die ’s zomers in allerlei kleuren kan bloeien in rechtopstaande trossen. Hij kan daarom ideaal worden gecombineerd in een border. Ook opvallend zijn de bladeren. Ze zijn in feite rond, maar omdat ze vingervormig gedeeld zijn, wordt dat niet zo ervaren. Naast sierwaarde hebben lupinen ook voedingswaarde. Bij bepaalde soorten worden de zaden of bonen gebruikt als veevoer, maar sinds kort is het gelukt hieruit een tofu-achtige substantie te winnen die door vegetariërs wordt gegeten.

Heeft de Lupine een voedingswaarde voor de bodem?

Bekender nog is de toepassing van lupine als groenbemesting, dat wil zeggen dat ze door de grond gespit worden ter verrijking van de bodem. In het geval van de lupine wordt de grond niet alleen verrijkt met humus, maar ook met stikstof, die wordt geproduceerd door bacteriën die in symbiose leven met de lupine. Een voedzame plant voor de natuur, ondanks de naam. Lupine is namelijk genoemd naar ‘lupus’, wolf Men dacht dat deze plant juist de grond verarmde. Deze lupine is een zogenaamde Russell-lupine of vaste plant lupine. Zij zijn het sterkst en worden daarom het meeste aangeplant in de siertuin. Ze worden tot een meter hoog, waarbij de bloemtrossen soms wel de helft hiervan meten. Ze bloeien in mei en juni, waarbij sommige rassen in twee kleuren bloeien.

Wat voor bodem is geschikt voor Lupinus ‘Noble Maiden’?

Lupinen, en ook de Lupinus ‘Noble Maiden’, groeien bij voorkeur op diep losgemaakte dus goed doorlatende, kalkarme grond, en een zonnige standplaats. Ondanks dat dit de sterkste groep lupines is, leven ze over het algemeen niet zo lang.

Hoe kan ik de Lupinus ‘Noble Maiden’ snoeien?

U kunt de levensduur verlengen door op tijd de uitgebloeide bloemen weg te knippen, zodat er geen energie verloren gaat aan de productie van zaad. Als alternatief kunt u uit het zaad nieuwe lupinen proberen te kweken. Meer informatie over het kweken van planten is te vinden op de site. Daardoor kan tevens wat kleurvariatie door ontstaan. Ook kunt u na een aantal jaren de pol opnemen, scheuren en weer terugplanten, zodat de jonge stukken zich verder kunnen ontwikkelen. Aan bemesting hebben lupinen een hekel.

bv554dt8hn52_w2400.jpg

Kenmerken: