Bruidsbloem (Deutzia gracilis)

Eigenschappen van de Deutzia gracilis

De bruidsbloem Deutzia gracilis is een vrij kleine soort uit Japan die tot een meter hoog kan worden en tamelijk rechtop groeit. Aan de sterk vertakte twijgen met tegenoverstaande blaadjes groeien in mei-juni grote aantallen pluimen zuiver witte bloempjes die de plant grotendeels kunnen overdekken.

Wanneer bloeit de Deutzia gracilis?

Deutzia is een heestergeslacht dat naar een Amsterdammer werd vernoemd: Johan van der Deutz (1743-1788). Die eer had hij te danken aan zijn Scandinavische beschermeling Karl Thunberg; Linnaeus heeft deze naam later gehandhaafd.
Deutzia gracilis’s of bruidsbloemen zijn allemaal heesters die op het tweejarige (overjarige) hout bloeien. Dat doen ze vooral in een periode waarin veel tuinplanten zijn uitgebloeid of nog moeten gaan bloeien, de zogenaamde voorzomerrust. Dat maakt de bruidsbloem heel belangrijk in een tuin. Ze lijken wel wat op de jasmijn (Philadelphus), maar die hebben wit merg in de takken. Die van de bruidsbloem zijn hol. Er zijn zo’n 50 soorten bekend. Ze komen uit ver van elkaar verwijderde streken: de Himalaya, Mexico, de Filippijnen en Oost-Azië.

Wat voor een bodemgrond heeft de Deutzia gracilis nodig?

Deutzia gracilis groeien in iedere normale tuingrond, mits die voldoende voedselrijk is en niet snel uitdroogt. Lemige of kleiige grond is het beste. Vooral op zandgrond moet de Deutzia gracilis goed bemest worden. Om veel bloemen te krijgen, dient de bruidsbloem in de volle zon te staan.

Deutzia gracilis snoeien

Elk jaar dienen direct na de bloei de uitgebloeide takken weggenomen te worden vlak boven een punt waar een jonge scheut ontspringt. Verwijder tevens zwakke scheuten. Zo blijft de struik compact en zal hij beter bloeien.

Hoe kan ik de Deutzia gracilis bemesten?

Geef een goede basisbemesting in het voorjaar en nog eens met mate tijdens de bloei. De Deutzia gracilis is niet zo gevoelig voor ziekten, maar kan last van spint hebben. Hiertegen helpt een insecticide op basis van tebufenpyrad. Bij aanhoudende droogte extra water geven. Lees ook eens het interessante artikel over planten water geven.

lbq55px8i361_w2400.jpg

Kenmerken: