Zwemklaar water in 4 stappen

beeld vtwonen Beeld

Een goede zwemwaterkwaliteit is belangrijk, zowel voor de levensduur van jouw zwembad als voor je gezondheid. Om water te bekomen dat volledig veilig is om in te zwemmen, zijn vier elementen van essentieel belang: een goede ontsmetting, de juiste zuurtegraad, een optimale waterhardheid en een efficiënte filtering.

Lees verder onder de advertentie

Ontsmetting

Altijd douchen voor je in het water springt, is een regel die in veel openbare zwembaden van toepassing is. Thuis, zeker met kinderen, is het niet altijd eenvoudig om dat consequent door te trekken. Tal van bacteriën en micro-organismen kunnen zich zo een weg banen naar het zwembadwater, dus indien het niet goed ontsmet wordt, kan dat op termijn problemen opleveren. Het water ontsmetten, dat kan op verschillende manieren.

Chloor

De meest klassieke en tevens erg efficiënte manier om water te ontsmetten, is met behulp van chloor. Wanneer chloor oplost in water, splitst het zich in hypochlorietionen en onderchloorzuur. Zo kan het de vuildeeltjes in het water aanvallen en afbreken. Chloor toevoegen aan het water kan op verschillende manieren. Chloorgranulaat bijvoorbeeld bestaat uit korrels die voor een kortstondige piek van het chloorniveau zorgen. Chloortabletten daarentegen lossen langzaam op, waardoor het chloorgehalte altijd min of meer op hetzelfde niveau blijft. Tot slot is er nog vloeibaar chloor dat geautomatiseerd aan het water toegevoegd wordt. Het is sowieso geen slecht idee om voor een combinatie te kiezen. Bepaalde organismen passen zich na verloop van tijd aan een bepaald chloorniveau aan, dus dan volstaan chloortabletten niet als er niet af en toe een chloorshock is.

Zoutelektrolyse

Zoutelektrolyse is een populair alternatief voor de traditionele chloorbehandeling. De vraag hiernaar begon te stijgen omdat chloor een kwalijke milieureputatie had. Nochtans valt dat risico bij correct gebruik heel goed mee. Een zwembad met zoutelektrolyse is trouwens niet chloorvrij! De wetenschappelijke benaming van zout is immers niet voor niks natriumchloride. Door zout aan het water toe te voegen en dat vervolgens te laten reageren met de anode en kathode van het elektrolysetoestel, splitsen de zoutmoleculen zich in natrium- en chloorionen en die laatste gaan precies op dezelfde manier te werk als wanneer je rechtstreeks chloor aan het water toevoegt.

Lees verder onder de advertentie

Ozonator

De vorige methodes zijn rechtstreekse manieren om het zwembad te ontsmetten. Ozonatoren doen dat op een onrechtstreekse manier. Een ozonator bevindt zich immers niet in het zwembad zelf, maar erbuiten. Een deel van het water komt in de ozonator terecht, wordt daar behandeld met ozon en keert daarna gezuiverd terug in het zwembad. Het zwembadwater wordt dus nooit volledig gezuiverd, de verontreiniging wordt eerder sterk verdund. Wil je het zwembad helemaal ontsmet krijgen, dan blijft een fractie chloor noodzakelijk.

UV-reactor

Een UV-reactor is qua werking vergelijkbaar met een ozonator. Ook die bevindt zich buiten het zwembad, maar in plaats van met ozon wordt het water met UV-licht behandeld. De UV-stralen breken de macromoleculen van de ziekteverwekkende micro-organismen af.

Zuurtegraad

Het heeft weinig zin om chloor of andere producten aan het water toe te voegen als de zuurtegraad of pH-waarde niet op peil staat. Wanneer de pH-waarde te hoog is, gaan de ontsmettende producten minder efficiënt werken. En ligt de pH-waarde te laag, dan is het water te zuur en kunnen metalen objecten in het water (trap, verlichting, spuitmonden …) en voegen schade lijden. Een neutrale pH-waarde – rond 7,2 – is ideaal. De pH-waarde controleren kan eenvoudig met een verkleurende strip, maar er bestaan ook geautomatiseerde systemen die deze waarde in jouw plaats in het oog houden.

Lees verder onder de advertentie

Waterhardheid

Water bevat een zekere hoeveelheid kalk. Hoe meer kalk, hoe ‘harder’ het water. Omdat dat kalkgehalte vaak afhankelijk is van de regio waar je woont, is het moeilijk om die bij te sturen. Met een kalkstabilisator kan je de waterhardheid wel op hetzelfde niveau houden. Waarom is dit zo belangrijk? Wel, op die manier verklein je niet enkel de kans op kalkaanslag, maar wanneer de waterhardheid niet optimaal is, kan de pH-waarde sterk schommelen. En zonder een goede, stabiele pH-waarde verloopt de ontsmetting minder efficiënt. Je merkt het: alles is met elkaar verbonden.

Filtering

Last but not least: de filters. Om helder water te garanderen, is een goede watercirculatie van belang. Bij stilstaand water is de kans op verontreiniging immers groter dan bij water dat in beweging is.

Bron: Compleet Wonen Zwembaden 2016-2017 | Foto Biopool (c) PSG Studio | Tekst Bert De Pau

Lees verder onder de advertentie