Bellenplant

Fuchsia: er zijn heel wat verschillende (wilde) soorten van deze plant, maar het aantal cultivars dat is ontstaan is nog vele malen groter, zoals hier de Fuchsia magellanica ‘Riccartonii’.

Welke soorten bellenplant zijn er?

In feite zijn fuchsia’s heesters die in hoogte uiteenlopen van enkele centimeters tot wel bijna 10 m. De eerste kruipen over de grond, de laatste gedragen zich als klimplanten. Echt winterhard zijn ze niet, maar enkele soorten en cultivars, zoals Fuchsia ‘Karen’,  kunnen onze winters al dan niet onder een licht dek wel degelijk doorstaan. Ze sterven boven de grond af en lopen in het voorjaar weer uit, en dan is hun gedrag identiek aan dat van vaste planten. Wanneer ze groeien in landen met een mild klimaat sterven de stengels niet af en verhouten ze. Zo kunnen ze ook grotere hoogten bereiken want ze verlengen zich.

Wat voor bloemen heeft de bellenplant?

De bloemen van fuchsia’s zijn heel karakteristiek. In afwijking van de meeste bloemen zijn de bloembuis en de vier kelkbladeren opvallend gekleurd. Die kleur wijkt dikwijls af van de kroonbladeren. Een en ander maakt de fuchsia een uiterst populaire tuinplant en een verzamelobject. Fuchsia magellanica ‘Riccartonii’ heeft rode bloemen met een ietwat paarse gloed.

Hoe kan ik de bellenplant verzorgen?

Het is al vermeld dat fuchsia’s niet winterhard zijn. Het overgrote deel van de in de tuin toegepaste exemplaren wordt of in het najaar weggegooid of wordt als een kuipplant behandeld en dus voor de winter overgeplaatst naar ruimtes waar het niet vriest. Meer over planten beschermen tegen vorst lees je op onze site.

Waar kan ik  Fuchsia magellanica ‘Riccartonii’ planten?

De planten hebben een sterke voorkeur voor humusrijke grond en voldoende voedsel. Fel zonlicht moet vermeden worden. De mooiste exemplaren groeien op plaatsen waar uitsluitend getemperd zonlicht kan doordringen. De bloei van de fuchsia vindt hoofdzakelijk plaats in de maanden juli, augustus en september. De fuchsia stekken kan ook.

50359uo878f3_w2400.jpg

Kenmerken: