Schutting plaatsen: dit zijn de regels, rechten en plichten

Een beetje privacy in de tuin is altijd wel leuk. Je krijgt het voor elkaar met een erfafscheiding, oftewel een bouwwerk of beplanting die de scheiding tussen twee erven aangeeft. Dit kan met een begroeid hekwerk, schutting, muur, haag of ander natuurlijk groen. Maar hoe hoog mag de afscheiding zijn? En deel je de kosten met de buren? Lees mee over de rechten, plichten en regels voor het plaatsen van een schutting. 

tuinbank-schutting-tuin-loungebank-bamboe-vtwonen

Grensgevalletje 

Overweeg je een erfafscheiding? Check om te beginnen in de notariële akte waar de erfgrens precies ligt. Niet te vinden? Dan kun je dit bij het Kadaster opvragen.

Op de erfgrens staat (of komt) de erfafscheiding precies op de erfgrens, dan ben je samen met de buren eigenaar en verplicht om beiden de helft van de kosten (aanschaf, bouw, onderhoud) te betalen. De erfafscheiding weghalen of een nieuwe plaatsen, mag dan ook alleen in overleg. Staat er nog geen dicht exemplaar op deze grens, dan mag je van de buren eisen dat die er wel komt. Een gezamenlijke erfafscheiding mag je aan jouw kant snoeien, schilderen of voorzien van decoratie (met schroeven of spijkers die tot maximaal de helft van de dikte van de erfafscheiding komen).  

Op eigen grond

Zet je een erfafscheiding op eigen grond, dan heb je alle vrijheid om te kiezen welke soort je wilt. Je regelt en betaalt hiervoor alles zelf. Ook als er al een afscheiding staat op de eigen grond van je nieuwe huis, zijn de onderhoudskosten voor jou. Wil je hem vervangen, dan mag dat zonder overleg met de buren, maar een en ander bespreken is natuurlijk wel aan te raden. De uitzondering is een stuk grond waar ‘recht van doorgang’ geldt: daar mag je geen afscheiding maken, behalve bijvoorbeeld een afsluitbare poort waarvoor de personen die recht van doorgang hebben dan ook de sleutel krijgen. 

Op grond van de buren

Is de erfafscheiding van de buren, vraag dan toestemming om er aan jouw kant iets aan te doen, denk aan schilderen, iets ophangen of er een klimplant tegenaan laten groeien. Een heg mag je zonder toestemming snoeien, als de buren dat na een verzoek van jouw kant niet zelf doen. Vind je de buur-afscheiding niet mooi, dan kun je er altijd nog een tweede afscheiding voor zetten, op eigen grond. 

Ben jij van plan om je schutting te verven? Zo kies je de juiste kleur.

Ja maar ik huur… 

Ook huurders van een huis of etage met tuin zijn verplicht hun ‘buiten’ te onderhouden en de kosten daarvoor te betalen, inclusief de erfafscheiding. Vraag je verhuurder of hiervoor nog speciale regels gelden.  

Meterwerk 

Een schutting, muur, pergola of hek op de erfgrens naast en achter je huis mag maximaal twee meter hoog zijn zonder omgevingsvergunning. De maximaal toegestane hoogte van een niet-natuurlijke erfscheiding voor het huis is een meter.

Let op: sommige gemeenten hanteren andere regels, bijvoorbeeld voor monumenten en beschermde stads- en dorpsgezichten. Check het van tevoren op www.omgevingsloket.be

Een natuurlijke erfafscheiding (denk haag of bomen) mag hoger zijn. Maar die mogen, op eigen grond, weer niet te dicht bij de erfgrens staan. Bomen op minimaal twee meter van de grens, struiken op minimaal 50 cm. Ook hiervoor gelden soms uitzonderingen, te checken bij de gemeente.  

Buiten de lijntjes 

Heb je als buren onderling afspraken gemaakt over de erfafscheiding, dan gelden deze niet automatisch voor nieuwe buren, tenzij er sprake is van verjaring, een notariële akte of als de afspraken in de koopovereenkomst van de nieuwe buren staan. Ook als een erfafscheiding al twintig jaar of langer ‘over de grens’ staat, gelden de regels voor ‘verjaring grond’ en hoeft de erfafscheiding niet te worden weggehaald of verplaatst.

Ook handig…

nog meer: wooninspiratie