2020: de doelstellingen duurzame energie

Duurzame energie is beter voor het milieu én goed voor de economie: het maakt Nederland minder afhankelijk van olie en kolen. Daarom stimuleert de Nederlandse overheid het gebruik van andere energiebronnen zoals wind en biomassa. Op lange termijn moet ons land de overstap maken naar een CO2-arme energiehuishouding. Het doel: 14% duurzame energie in 2020 en een volledig duurzame energievoorziening in 2050.

duurzame energie

Fiscaal vergroenen
De regering wil het bewuster omgaan met energie stimuleren door een fiscaal ‘vergroeningspakket’. Hierin zitten bijvoorbeeld deze maatregelen:

  • verhoging van de energiebelasting op aardgas
  • in 2016 vervalt de vrijstelling in de kolenbelasting voor het opwekken van elektriciteit
  • afschaffing van het tariefverschil rode diesel en gewone diesel
  • geen afschaffing van de leidingwaterbelasting
  • geen afschaffing van het Eurovignet (extra belasting voor zware vrachtauto’s)

Subsidie
Een andere stimulans voor het produceren van duurzame energie is de Subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+). De SDE+ geeft voorrang aan de goedkoopste duurzame energieprojecten. De regeling wordt elk jaar in fases opengesteld. Wie vroeg subsidie aanvraagt, krijgt een lagere vergoeding, maar heeft meer kans dat er genoeg budget beschikbaar is.

Of Nederland deze doelstellingen haalt is natuurlijk de vraag – op internet lees je verschillende kritische geluiden – maar wij blijven positief en hopen op een goed en duurzaam resultaat!

Meer over de doelstellingen van de overheid in 2020 lees je op rijksoverheid.nl.

Bron: Beeld © ANP

nog meer: Duurzaam