Klantenservice

vind hier het antwoord op al je vragen

Garantie

Krijg ik garantie op mijn aankoop?

Ja, vtwonen garandeert dat elk geleverd artikel voldoet aan de normale eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid. Als dat niet zo blijkt te zijn neem dan gerust contact op. Wij zullen de garantie afhandeling met de fabrikant verzorgen.

Voor de geleverde producten geldt een garantie zoals de leveranciers deze bieden. Deze gelden naast de wettelijke regelgeving omtrent garantie en conformiteit. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten.

Er kan geen sprake zijn van garantie indien:
• De slijtage als normaal kan worden beschouwd.
• Er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder reparaties uitgevoerd door andere, dan de door de fabrikant aangewezen, service- of reparatiediensten.
• Er gebreken zijn ontstaan die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend gebruik of onoordeelkundig gebruik.
• Er beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.

Hoe dien ik een klacht in?

We lossen je klacht graag op. Neem contact op met onze klantenservice via +32 (0)3 808 15 63 of klantenservice@sbcommerce.nl
Als je wil kun je ook een brief sturen naar:
SB Commerce B.V.
T.a.v. Teamleider Klantenservice
Capellalaan 65, 2132 JL Hoofddorp
Nederland

Hoe behandelen wij een klacht?
• Wij zorgen voor een snelle afwikkeling van de klacht, binnen 7 dagen ontvang je een inhoudelijke reactie.
• Wij onderzoeken de oorzaak van de klacht.
• Wij nemen contact met je op om samen tot een oplossing te komen.
• Wij geven opvolging aan de gemaakte afspraken.
• Wij gebruiken de ervaring om de klacht in de toekomst te voorkomen.
• Indien wij er onverhoopt onderling niet uitkomen wordt de situatie voorgelegd bij de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl). Wanneer er geen oplossing wordt bereikt, kun je voor de buitengerechtelijke bemiddeling bij een geschil gebruik maken van het ODR platform (Online Dispute Resolution) van de Europese Commissie via http://ec.europa.eu/consumers/odr.